Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
131951328211737140371378412922302700000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
689564317679872816157172851013016153148271420899808345
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
542261024679615356753933593650385820549750428901
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
105903968558814326715710149775941383685391038934763
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
66863216588839292704559386751326327228442700623054
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
69811800117758147644797391370372457312611625499813377
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169318282229206016071810191617481868237150824908
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
519426432534159610881148819981443169714532097
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000028110365501181562
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 57706
 2. 2018r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 35356
 3. 2017r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 29878
 4. 2016r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 29297
 5. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 26859
 6. 2019r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 25584
 7. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 22746
 8. 2015r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 21700
 9. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 21061
 10. Pobierz programy
  Wyświetleń: 19994
 11. 2021r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 19833
 12. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 18949
 13. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18782
 14. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 17608
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17583
 16. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 17121
 17. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 15604
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14674
 19. 2014r. - zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 14657
 20. Statut jednostki
  Wyświetleń: 13755
 21. Postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 13700
 22. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 12854
 23. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12126
 24. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 11478
 25. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11475
 26. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 11472
 27. 2020r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 10561
 28. 2018-12-10 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dotyczącej Ochrony Mienia- Wieszczyna
  Wyświetleń: 9899
 29. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 9418
 30. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 8567
 31. 2018-12-10 ZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr SSM.26.8.2018
  Wyświetleń: 7295
 32. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6878
 33. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 6599
 34. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dotyczącej Ochrony Mienia.
  Wyświetleń: 6454
 35. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych.
  Wyświetleń: 5830
 36. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pralniczych.
  Wyświetleń: 4727
 37. 2018-12-04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 3660
 38. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na środki czystości
  Wyświetleń: 3638
 39. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej.
  Wyświetleń: 3603
 40. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły spożywcze
  Wyświetleń: 3570
 41. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi w zakresie medycyny pracy.
  Wyświetleń: 3428
 42. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły biurowe, papier kserograficzny, tonery.
  Wyświetleń: 3350
 43. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dotyczącej konserwacji Dźwigu
  Wyświetleń: 3312
 44. Zarządzenia dyrektora jednostki
  Wyświetleń: 3236
 45. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3234
 46. 2018-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej materiały budowlane.
  Wyświetleń: 3163
 47. Deklaracja dostępności www.bip.schroniskoprudnik.pl
  Wyświetleń: 2904
 48. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na środki czystości
  Wyświetleń: 2626
 49. 2022r. - postępowania do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2576
 50. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej.
  Wyświetleń: 2441
 51. 2018-12-04 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów wraz z wymianą filtrów w centralach wentylacyjnych oraz jednorocznym pomiarem sprawności wentylacji mechanicznej w SSM „Dąbrówka”Prudnik i jego Filii „U Króla Gór Opawskich”w Wies
  Wyświetleń: 2425
 52. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej materiały budowlane.
  Wyświetleń: 2363
 53. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do sieci – Internet
  Wyświetleń: 2339
 54. 2020-12-04 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dotyczącej Ochrony Mienia
  Wyświetleń: 2331
 55. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi w zakresie medycyny pracy.
  Wyświetleń: 2314
 56. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły spożywcze
  Wyświetleń: 2202
 57. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 2102
 58. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych.
  Wyświetleń: 2091
 59. 2020-12-04 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dotyczącej konserwacji Dźwigu
  Wyświetleń: 2053
 60. 2021-01-28 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego
  Wyświetleń: 1969
 61. 2020-12-04 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowych przeglądów wraz z wymianą filtrów w centralach wentylacyjnych oraz jednorocznym pomiarem sprawności wentylacji mechanicznej
  Wyświetleń: 1550
 62. 2021-05-27 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę, demontaż, utylizację starych opraw i montaż opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i przeprowadzenie pomiarów oświetlenia, opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 832
 63. 2022-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dotyczącej konserwacji Dźwigu
  Wyświetleń: 627
 64. 2022- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej materiały budowlane.
  Wyświetleń: 604
 65. 2022-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na środki czystości
  Wyświetleń: 593
 66. 2022- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pralniczych
  Wyświetleń: 579
 67. WYKAZ REJESTRÓW ,EWIDENCJI I ARCHIWÓW
  Wyświetleń: 569
 68. 2022-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 564
 69. 2022-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 554
 70. 2022-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uslugi w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 546
 71. 2022-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostepu do sieci-internet (1)
  Wyświetleń: 539
 72. 2022- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dotyczącej Ochrony Mienia
  Wyświetleń: 532
 73. 2022-Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły spożywcze
  Wyświetleń: 531
 74. 2022-Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowych przeglądów wraz z wymianą filtrów w centralach wentylacyjnych oraz jednorocznym pomiarem sprawności wentylacji mechanicznej.
  Wyświetleń: 401
Wersja XML