Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Lp. DATA DOTYCZY  DO POBRANIA
1. 31.12.2021 BILANS PDFSSM - Bilans - 31.12.2021.pdf
2. 31.12.2021 Rachunek zysków i strat 2021 PDFSSM - Rachunek zysków i strat.pdf
3. 31.12.2021 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 PDFSSM - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
4. 31.12.2021 informacja dodatkowa 2021

PDFSSM - Informacja dodatkowa - 1.pdf

PDFSSM - Informacja dodatkowa - 2.pdf

PDFSSM - Informacja dodatkowa - 3.pdf

PDFSSM - Informacja dodatkowa - 4.pdf

PDFSSM - Tabela nr 1.pdf

PDFSSM - Tabela nr 2.pdf

PDFSSM - Tabela nr 3.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML