Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

 W 2020 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys.euro.   

W 2019 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys. euro.

W 2018 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys. euro.

W 2017 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys. euro.

W 2016 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys. euro.

W 2015 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys. euro.

W 2014 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys. euro.

W 2013 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie prowadzono zamówień przekraczających równowartość 30 tys. euro.

Wersja XML