Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności www.bip.schroniskoprudnik.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.schroniskoprudnik.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dabrówka" w Prudniku.

Do budynku prowadzi jedno wejscie od ul. Dąbrowskiego. Z parkingu jest zjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze jest recepcja po lewej stronie. Osoba na wózku bez problemu moze poruszać się po recepcji i korytarzu. Na parterze znajduje sie pokój z łazienką dla osoby niepełnosprawnej, drugi pokój na I pietrze. Na 2 kondygnacjach dodatkowo znajduje się toaleta dla osób niepelnosprawnych. W budynku jest winda, gdzie osoba na wózku bez problemu może się nią poruszać.Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Brak ozanczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzacych. W recepcji mozna skorzystać z tłumaczenia języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach od 10.00. do 16.00.

 

Raporty

PDFRaport o stanie zapewniania dostepnosci podmiotu publicznego zd. 09.03.2021

Wersja XML